Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Informace pro pedagogy

Problémové chování dětí a mládeže

Jak mu předcházet a jak ho eliminovat

Navrátil, S., Mattioli, J., Grada ISBN 978-80-247-3672-3

CropperCapture[90] Kniha je určena studentům pedagogických oborů, pedagogům, výchovným poradcům, vychovatelům apod.

Obsah knihy vychází z faktu, že častým zdrojem nežádoucího chování dětí a mládeže jsou chybná osobnostní pojetí výchovy, učení, vyučování a pedagogické komunikace jednotlivých rodičů, vychovatelů a učitelů a jim odpovídající činnosti využívané v průběhu výchovně - vzdělávací práce. Jednoltivé kapitoly se proto zaměřují na konkrétní podoby chybného pojetí výchovy, učení, vyučování, komunikace a jsou členěny do dvou na sebe navazujících částí. První z nich se zaměřuje na rozbor a zhodnocení neodpovídajících pojetí výchovy, učení atd. a na popis jejich vlivů na vznik nežádoucího chování dětí a mládeže.

Druhá část předkládá alternatovy činností rodičů, vychovatelů, učitelů, které pomáhají předcházet vzniku nevhodného chování, a popisuje podmínky pro jejich využití ve výchovně - vzdělávací praxi.

Pro pedagogy mateřských škol

Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ

Pracovní listy pro předškolní děti

Publikace je určena pedagogům v MŠ (případně ZŠ), vychovatelům, rodičům

brož., 64 s.,

Předškolní věk je z hlediska fyziologie mozku přímo stvořený pro cílený rozvoj rozumových funkcí. Pracovní sešit se proto zaměřuje na procvičení paměti, verbálních a matematických schopností, logiky, prostorové a plošné představivost, postřehu a rychlosti myšlení, abstraktního myšlení, fantazie a tvořivosti, čtení a práce s písmeny. Pracovní listy kromě zadání obsahují také řešení a tipy na další práci. Metodický úvod přináší vysvětlení, o co se v každé z deseti oblastí rozvíjení intelektu jedná a jak ji můžeme prakticky rozvíjet a procvičovat.

http://obchod.portal.cz/rozvoj-rozumovych-schopnosti-u-deti-v-ms/ ->

Vloženo 6.11.2014

Děti, škola a problémy aneb bez školy to nepůjde

PŘÍČINY POTÍŽÍ | TŘÍDNÍ KLIMA | INDIKOVANÁ PREVENCE | PSYCHOTERAPIE | SPECIFICKÉ PROBLÉMY | KAZUISTIKY

Autor: Uhlíková, Š. a kolektiv

Vydal: ARKÁDA - SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM V PÍSKU 2011 ->

ISBN 978-80-260-1074-6

Publikace ke stažení v pdf.

 

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

Příručka o efektivní školní drogové prevenci - ke stažení

ISBN 80-86734-38-2
Vydal: Úřad vlády ČR, 2005 (1. vydání v českém jazyce), původní znění - 2002, Nizozemí

     

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání