Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Ostatní

Obsah stránky:


Co je Evropský imunizační týden?

logo kampaně

Světová zdravotnická organizace (WHO) pořádá od roku 2005 pod názvem Evropský imunizační týden celosvětovou kampaň, jejímž poselstvím je poukázat na stále aktuální rizika infekčních onemocnění a zdůraznit tak význam očkování. Obrací se zejména k rodičům, neboť očkování je čin životně důležitý nejen pro ochranu jejich dítěte, ale též významný pro celou společnost.

Státní zdravotní ústav připravil u příležitosti týdenní kampaně v roce 2014 (22.4.-26.4.) edukační materiály, ve kterých si snadno a rychle zpřehledníte, která očkování jsou povinná, která nikoli a v jakém věku.

Očkovací kalendáře ve schématech

Očkovací kalendář - dospělí (aktuální od 1.1. 2014), pdf

Očkovací kalendář - děti (aktuální od 1.1. 2014), jpg:

Vloženo 22.4.2014


Onemocnění z potravin - přehled nejzávažnějších bakterií

 V našem životním prostředí se přirozeně vyskytují tisíce druhů bakterií. Mnohé z nich jsou pro člověka užitečné, na druhé straně určité druhy bakterií mohou při požití spolu s konzumovanou potravinou vyvolat u člověka onemocnění.  Bakteriální onemocnění z potravin jsou i ve všech rozvinutých zemích poměrně častá i přes mnohá hygienická a technologická opatření, která jsou při produkci potravin uplatňována. Na podmínkách umožňujících vznik onemocnění se ale podílíme i my spotřebitelé. Přitom většině onemocnění se dá zabránit, budeme -li znát způsoby, jak bakterie v potravině zničit nebo jim nedovolit se rozmnožit. Zvlášť by měli takové způsoby a správné zacházení s potravinami znát ti z nás, kteří jsou nejvíce ohroženi. Jsou to především těhotné ženy, malé děti, starší lidé, lidé trpící vážným onemocněním jater, ledvin nebo lidé s oslabenou imunitou. Někteří i zdraví lidé onemocní po požití třeba jen malého množství škodlivých bakterií, jiní neonemocní ani po konzumaci velkého počtu těchto bakterií.

Ke stažení

» Jak se bakterie dostanou do potravin? Jak se chránit před rizikem onemocnění z potravin? 

 Zdroj: edukační materiál SZÚ: RNDr. Vladimír Špelina, CSc. Onemocnění z potravin (Alimentární nákazy), Praha 2007

Zdravotní bdělost nad potravinami - nutrivigilance!

Od února 2015 je zpřístupněna široké veřejnosti beta verze webového portálu Nutrivigilance CZ pro hlášení nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci vybraných druhů potravin. V současnosti se CZVP zabývá jejich analýzou, hodnocením souvislostí a případnou zpětnou komunikací s cílem vyjasnit poskytnuté informace.

Objevila se u vás nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci potraviny? - TUTO SKUTEČNOST MŮŽETE OHLÁSIT PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE FORMULÁŘE na » http://nutrivigilance.szu.cz/ ->.

 

Vloženo 14. 8. 2015


Klíšťový zánět mozku

Klíšťový zánět mozku neboli klíšťová encefalitida je nákazou s přírodní ohniskovostí. To znamená, že v určité přírodní lokalitě existuje původce onemocnění. Původcem onemocnění klíšťového zánetu mozku je virus (flavivirus), jehož přenašečem je klíště a zdrojem nákazy zvíře. Obvykle se jedná o hlodavce, ptáky a savce (ovce, kozy, vysoká zvěř, atp.). Klíště, které nasaje krev nemocného zvířete je infekční po celou dobu svého života (asi 3 roky). Infekce se přenáší mezi klíšťaty též z dospělce na potomstva.Přenosu onemocnění z člověka na člověka se bát nemusíme. Popsány však byly případy přenosu na člověka konzumací tepleně neošetřeného mléka infikovaných zvířat (kozy, ovce).

Nejvíce postiženými lokalitami výskytem nakažených klíšťat jsou oblasti v povodí řek Vltavy, Berounky, Sázavy, Opavsko, Bruntálsko a Znojemsko. Blíže viz. mapa v galerii.

Prevence onemocnění přenášených klíšťaty


U příležitosti Světového dne zdraví pro rok 2014 vydal Státní zdravotní ústav materiály, které mají zvýšit povědomí veřejnosti o onemocněních přenášených klíšťaty. Materiály jsou určené k přímému využití ve školách mateřských i základních, ordinacích a dalších různých institucích. Nabízí Vám informace atraktivní formou (prezentace, křížovky, náměty na hry), neváhejte je proto předávat libovolně dál v duchu kampaně "Předej informaci".

Informace o kampani (pdf, 66 kB)

Plakát ke Světovému dni zdraví -7. duben 2014 (pdf., 354 kB)

Poster (k využití do čekáren aj. prostranství)

Klíšťata _ prezentace k volnému využití (ppt., 1,04 MB)

Hra pro MŠ - námět k interaktivní edukaci (pdf., 240 kB)

Křížovky ke stažení v pdf.:

- křížovky 2 x (repelent, očkování, A4)

- křížovky 2 x (dtto. s obrázky, A4)

- křížovky 2x (dtto., forma A5)

- křížovky 3x (forma A4)

 

Tisková zpráva ze dne 20.5. 2015 - 30 x vyšší zájem o očkování

 


Meningokokové infekce 

Jak se šíří?

Meningokokové infekce se šíří vzdušnou cestou úzkým kontaktem mezi lidmi - kašlem, kýcháním, líbáním. Nejvíce jsou onemocněním ohroženy děti do 4 let, neboť nemají ještě vytvořeny dostatečné protilátky, adolescenti, oslabené a starší osoby, ale onemocnění může propuknout v jakémkoliv věku. Onemocnění se může projevit za 1-6 dní, nejčastěji za 3 - 4 dny.

Jak se projevují?

Nákaza meningokoky probíhá nejčastěji bezpříznakově, v naší populaci je běžné bacilonosičství meningokoků (cca 10% osob). Pokud dojde k onemocnění probíhá pod obrazem zánětů horních nebo dolních dýchacích cest. Závažným projevem jsou invazivní meningokoková onemocnění (meningitida, sepse, toxický šok), která patří, zejména pro svůj rychlý průběh, v ČR k nejzávažnějším. V takovém případě je typický bouřlivý rozvoj příznaků závažného celkového onemocnění (bolest hlavy, horečka, zvracení, bolest či tuhnutí šíje, bolest kloubů, opsalost až poruchy vědomí, světloplachost, černofialové skvrnky na kůži bolest břicha).Tyto příznaky se mohou objevit v různé intenzitě a v různých kombinacích. Smrtnost u invazivních onemocnění je 10-15% a u 10-20 % přetrvávají po prodělaném onemocnění následky.

V ČR jsou v současnosti zhruba ¾ onemocnění vyvolána meningokokem skupiny B; ¼ typy A, C a Y. Proti onemocnění je v současné době možné chránit se očkováním. Meningokoků (kulovité bakterie Neisseria meminigitidis) je známo asi 14 druhů.

Jak se chránit?

 • Snížit riziko onemocnění lze omezováním kontaktů, kde se shromažďuje velké množství lidí, omezením tzv. "kissing kontaktů", nekouřit, zamezit pobytu v zakouřeném prostředí, přísunem vitamínů a OČKOVÁNÍM.

Proti onemocnění je v současné době možné chránit se očkováním. Již delší dobu je dostupná vakcína proti onemocnění způsobené meningokoky typu A, C, W 135 a Y a nově od roku 2014 i vakcína proti onemocnění způsobené meningokokem typu B.

Speciální nabídka

Všeobecná zdravotní pojišťovna se jako první zdravotní pojišťovna v Česku rozhodla, že na očkování proti meningokoku B, které není hrazeno ze zdravotního pojištění klientům přispěje.

Nabídka příspěvku, se kterou od 1. 9. 2015 přichází VZP, se týká vakcíny Bexsero. Očkování sestává ze dvou dávek. V případě pořízení očkovací látky v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost nebo v očkovacích centrech mají klienti VZP garantovánu zvýhodněnou nákupní cenu jedné dávky v maximální výši 2 600 Kč. Tuto částku si pak navíc mohou nechat od VZP proplatit. Jaké podmínky je třeba splnit a jak postupovat při čerpání příspěvku, najdete ZDE. ->

Kompletní tisková zpráva VZP, 27.8.2015

Aktualizováno 15. 9. 2015


Lidské papilomaviry - (HPV-Human papiloma virus)

Lidské papilomaviry (určité typy těchto virů) jsou původci nádorového onemocnění hrdla děložního. Proto se této tématice věnujeme především v sekci » Sexuální výchova


Virové žloutenky

Základní přehled

Typové označení A B C D E G
inkubační doba (dny) 15-50 30-180 15-150 30-50? 15-60 15-150?
přenos:            
fekálně-orální ano ne ne ne ano ne
krví vzácně ano ano ano ne ano

pohlavním stykem

 

vzácně

 

ano

 

vzácně

 

ano

 

vzácně

 

vzácně

 

vertikálně (z matky na dítě)

ne ano vzácně velmi vzácně vzácně  

 

přechod do chronicity

 

ne

 

ano

 

ano

 

ano

 

ne

 

ano

 

možnost očkování

 

ano

 

ano

 

ne

 

ano ("B")

 

ne

 

ano

 

průkaz protilátek v krvi

 

ano

 

ano

 

ne

 

ano ("B")

 

ne

 

ne

 

Ke stažení » edukační materiál SZÚ: Hepatitidy. Žloutenky. v pdf.

 

Vloženo 15. 8. 2015


Pásový opar

Pásový opar je výrazně bolestivé onemocnění vázané jednostranně na úsek kůže, který je inervovaný nervy zadních míšních kořenů. Onemocnění způsobuje lidský herpes virus 3 (varicella zoster) vyvolávající u člověka při akutní infekci onemocnění planými neštovicemi. Reaktivací viru, který do té doby přetrvává v neaktivní formě v organismu částečně imunního jedince (v gangliích zadních míšních kořenů), dochází k výsevu drobných skvrnek, které se mění v pupínky, puchýřky a nakonec stroupky. Onemocnění může být velmi vážné, dojde - li např. k zasažení trojklanného nervu nebo k postižení mozku...

Jak se šíří?

U pásového oparu je přenos možný pouze kontaktem s obsahem puchýřků.  Výskyt pásového oparu stoupá s věkem.

Jak se chránit?

Vakcína proti pásovému oparu je v Česku k dispozici od dubna 2014, a to jako v jedné z mála zemí v Evropě. Vakcína Zostavax je prvním a jediným očkováním, které dokáže předcházet vzniku pásového oparu.

Speciální nabídka

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá pojištěncům nad 50 let věku na očkování. Více informací získáte v letáku VZP, který je zde ke stažení.

Příspěvek, který VZP nabízí od 19. září 2014 do 31. 12. 2014, se vztahuje na prvních pět tisíc pojištěnců nad 50 let věku.

Vloženo 19.9.2014

 


Preventivní programy zaměřené na infekční onemocnění

E- BUG - edukativní program pro učitele

E-Bug je celoevropský projekt, jehož primárním cílem je zvýšit vědomosti žáků základních škol o významu mikororganismů v našem světě, o vzniku infekčních nemocí a o možnostech ochrany před těmito nemocemi. Vzdálenějším cílem je zlepšit základní hygienické návyky v celé evropské populaci a také snížit spotřebu antibiotik - velká spotřeba antibiotik vždy vede k přizpůsobování mikrobů a rychlému nárůstu jejich rezistence. Antibiotika tak postupně ztrácejí svůj léčebný účinek.

Výukové materiály e-Bug byly připravovábny několik let, byly ověřeny v praxi při evaluaci, která proběhla na vybraných školách ve velké Británii, Francii a v České republice. Podle výsledků evaluace byly manuály převedeny do současné formy. Projekt e-Bug byl v každém ze zúčastněných států (včetně ČR) schválen a garantován MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví.

Na začátku roku 2010 dostaly všechny základní školy v ČR zdarma jeden výtisk výukového materiálu pro 1. stupeň a jeden výtisk pro 2. stupeň ZŠ. Distribuci i tisk zajistila firma MediaDida z Olomouce za prostředky hlavního sponzora - firma Johnson&Johnson a prostředky MŠMT.

Výuku obsaženou v každém z obou manuálů lze snadno včlenit do hodin prvouky, výchovy ke zdraví nebo přírodopisu. Přínosem metodiky je hravá forma s jakou si žáci osvojují nové vědomosti a znalosti, které žáci získají během hry, se jim podstatně lépe vštípí do paměti než učivo, které je jim předkládáno standartním způsobem. Hry a pokusy obsažené v jednoltivých lekcích mohou být dobrou inspirací pro učitele. Všechny hry a pokusy jsou v manuálech do detailu rozpracovány a lze je tedy přímo použít, ale též např. modifikovat podle potřeb a iniciativy učitele. Scénáře, který je v manuálech nabídnut, není nutno se striktně držet, mnohem důležitější je v žácích vzbudit zájem o tuto problematiku.

Hlavní cíle projektu

 1. zvýšit znalosti a dovednosti žáků ve věku 6 až 15 let v oblasti osobní hygieny
 2. zvýšit zanlosti žáků ve věku 6 až 15 let o infekčních nemocech a jejich původcích
 3. získat znalosti o významu a limitech používání antibiotik, o významu očkování
 4. oučit žáky ve věku 11 až 15 let o sexuálně přenosných nemocech a jejich předcházení

Náhled publikací -metodik- pro 1. a 2. stupeň základních škol:

náhled metodické příručky pro učitele-1.st náhled metodické příručky pro 2.st

Vloženo 22. 4. 2014

Státní zdravoní ústav nabízí k programu E -Bug vzdělávací metodické semináře - otevřít nabídku.

Nepřehlédněte! » webové stránky projektu určené zejména učitelům s možností zdarma stáhnout pracovní listy, animace, filmy a prezentace:

 Aktualizováno 25. 1. 2016

 


 

Hygiena rukou

Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % infekcí šíří špinavýma rukama. Může se jednat o hepatitidu typu A, salmonelózu, o různá průjmová a respirační onemocnění, jejichž původci se nacházejí a množí na běžně používaných předmětech. Mezi ně patří například madla nákupních košíků, držadla v hromadných dopravních prostředcích, kliky u dveří, mince, bankovky a platební karty, tlačítka zvonků a výtahů, mobilní telefony, počítačové klávesnice a myši, vodovodní baterie a další. Zkrátka jsou všude kolem nás a tak mýdlo a voda doslova chrání naše zdraví.  Akce, které se konají v rámci této kampaně, připomínají jak důležité je mít osvojenou správnou techniku mytí rukou. Ta se týká nejen zdravotníků, ale nás všech.

Kdy si mýt ruce:

 •       vždy po příchodu domů,
 •       po toaletě,
 •       před, při a po přípravě jídla,
 •       před jídlem,
 •       po použití hromadné dopravy,
 •       po kontaktu s předměty užívanými mnoha osobami (peníze, nákupní košíky, vozíky, apod.),
 •       po smrkání, kýchání, kašli,
 •       před a po ošetření poranění,
 •       před a po kontaktus nemocnouosobou,
 •       po návštěvě nemocnice či lékařské ordinace,
 •       po manipulaci s odpadky,
 •       po kontaktu se zvířaty
 •       apod.

Když není mýdlo a voda?

Pak můžeme použít antibakteriální gel na ruce, který výrazně redukuje bakterie na rukou. Aplikuje se množství o velikosti kávové lžičky do dlaně a vmasírujte do obou rukou, dokud se úplně nevsákne a nezaschne – celé to trvá 20 - 30 s. Když není možnost umýt si ruce vodou a mýdlem, pak toto je pohodlný způsob např. na cestách, na výletech či ve městě při nákupu.

Použité zdroje: SZÚ, Centrum podpory veřejného zdraví u příležitosti 5. května - Dne hygieny rukou

 

 Aktualizováno 24. 4. 2017

fotogalerie
počet fotografií: 1
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání