Výchova ke zdraví

logo

Info

vzp2

Prevence nádorů

Prevence nádorů

Obsah této stránky:

Úvod do problematiky

Co je zhoubný nádor?

Zhoubným nádorem (rakovinou) obecně nazýváme onemocnění, za nímž se skrývá skupina více než 100 různých chorob. Ačkoliv se každý druh od jiného liší v mnoha ohledech, všechny mají společný, alespoň v určité fázi, nekontrolovatelný buněčný růst buněk, které se vymkly kontrolním mechanismům vlastního organismu. Zhoubné nádory mohou ničit okolní tkáně  a orgány, mohou působit jejich rozklad a mohou také vytvářet dceřinná nádorová ložiska i ve velmi vzdálených místech od původního zdroje - metastazovat do ostatních částí organismu.

Vznik nádorových onemocnění souvisí s celou řadu faktorů. Jsou to faktory, které lze ovlivnit obtížně anebo vůbec (genetické vlivy), na druhou stranu je však řada faktorů, které jsme schopni ovlivnit velmi významně. U některých typů nádorů je způsob, jak se před nimi chránit již dobře znám a nemusí se vždy jednat o opatření nákladná či obtížná. První zásadou je být informován jak se chránit před různými typy nádorových onemocnění. Vedle omezení rizik ze způsobu života má další zásadní důležitost vyhledávání příznaků nemoci v době, kdy se nemoc ještě nevyvinula, jedná se o tzv. screening (sekundární prevence).
Mezi významné faktory, které vedou ke vzniku a rozvoji nádorových onemocnění patří životní styl. Zejména je to kouření, výživa, infekce, chemické, fyzikální vlivy a další. Vliv jednotlivých faktorů na vznik nádorů přibližuje tabulka níže.

Rizikový faktor

Procento pravděpodobnosti

tabák

29 -31 %

výživa 20 - 50 %
infekce 10 - 20 %
pohlavní hormony 10 - 15 %
elektromagnetické záření 5 - 6 %
alkohol 4 - 6 %
zaměstnání 2 - 3 %
znečistěné ovzduší 1 - 4 %
nedostatek pohybu 1 - 2 %
léky méně než 1 %

(Doll R., 2001) Materiál použit z publikace SZÚ - Prevence nádorových onemocnění

Lze důvodně očekávat, že v průběhu příštích desetiletí bude objasněno stále více příčin vzniku nádorových onemocnění a tím i možnosti, jak ještě více snížit rizika z nich plynoucí. Otázkou však zůstává nakolik se podaří ovlivnit společnost i jednotlivce, aby pak ve svém chování jednotlivá preventivní doporučení, vědecky ověřená, respektovali.

 

Odhad rizika způsobeného KOUŘENÍM na vznik některých zhoubných  nádorů

onemocnění orgánu zhoubným nádorem

relativní riziko

   

plic

1 : 15

hltanu 1 : 10
hrtanu 1 : 10
jícnu 1 : 7
úst 1 : 4
pánvičky ledvinné 1 : 4
močového měchýře 1 : 3
prsu

1 : 25

slinivky břišní 1:2
jater 1:1,19
tlusté střevo a konečník 1 : 1,05

(Doll R., 2001) Materiál použit z publikace SZÚ - Prevence nádorových onemocnění a doplněn dle Doporučených postupů Primární prevence onkologických  onemocnění (kolektiv autorů,2014)

 

Obecně se riziko onemocnění rakovinou zvyšuje s konzumací alkoholu a bylo zjištěno, že neexistuje bezpečná hranice. Zvláště u nádorů prsu se riziko zvyšuje o 25-30 % již při denním příjmu 20 g etanolu.Riziko tedy zvyšuje jakýkoli alkohol v libovolném nápoji bez ohledu na druh a koncentraci, jak dokládají studie publikované v odborných časopisech (Klinická onkologie, Speciál 2000, str. 8-16, Fiala, J., Derflerová Brázdová, Z. a zahraniční Ann Epidemiol 1992, 2(5):587-595). Ženy s vyšším rizikem rakoviny prsu by se proto měly rozhodnout k úplné abstinenci od alkoholu.

Aktualizováno dne 29.7.2014


Zhoubné nádory obyvatel Pardubického kraje

Soubory ke stažení:

Zdrojem informací je PREZENTAČNÍ SYSTÉM ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ (DPS) - poskytován Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zpracoval odbor podpory zdraví KHS Pk.

 


Prevence rakoviny prsu

Rakovina prsu (karcinom prsu) patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. V České republice onemocní touto chorobou každým rokem přibližně 5000 žen. Z hlediska věku je četnost tohoto onemocnění pod 35 let méně častá a zvyšuje se po 45. roce věku ženy. Jedna třetina všech onemocnění je diagnostikována u žen pod 50 let. Nejvyšší nárůst onemocnění je zaznamenáván po 65. roce věku. Přestože bylo dosaženo velkého pokroku v diagnostice i komplexní léčbě, je procento úmrtí na toto onemocnění u nás jedno z nejvyšších na světě. Důvodem je zejména to, že značná část onemocnění je diagnostikována pozdě, v pokročilém stadiu. Základním předpokladem úspěchu léčby je včasná diagnóza. Účinným prostředkem včasného odhalení choroby je samovyšetřování a skríning prováděný prostřednictvím mamografie.

Ženám s vyšším rizikem ho pojišťovny hradí už od 40 let. Screeningová centra mají akreditaci ministerstva zdravotnictví a musí splňovat podmínky stanovené pro skreeningové centrum (vybavenost, kvalifikace personálu, vedení dokumentace a systém kontrol), jejichž cílem je udržení kvality skríningového procesu.

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
ministerstvo zdravotnictví pk vzp

Vyhledávání