Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence nádorů

Onkologická rizika

publikace zahrnuje tato témata: kouření a zhoubné bujení, závislost na tabáku a léčba, výživové faktory v prevenci nádorových onemocnění, dědičnost jako rizikový faktor, kauzální asociace infekcí a nádorů, primární prevence, životní prostředí a zhoubné bujení, perzistentní, bioakumulativní a toxické látkl v prostředí, estrogeny v životním prostředí, sledování profesionální zátěže genotoxickými látkami u zdravotníků pracujícíh s cytostatiky

Autor: Masarykův onkologický ústav, kolektiv autorů: Beňa F., Brázdová Z., ...

Rezence: doc. MUDr. Rostislav vyzula, CSc.

ISBN 80-223-7620-1

(95 stran)


Doporučené postupy - primární prevence onkologických onemocnění

Publikace kolektivu vysoce renomovaných autorů se zabývá onkologickou prevencí z hlediska nejvýznamějších příčin vzniku nádorů. Publikace reflektuje v současnosti nejmodernější poznatky z této oblasti. Určena je především zdravotnickým pracovníkům, avšak nejen jim.

Zdroj: veřejně dostupný na www.linkos.cz

Vydal: Ambit Media, a.s. ve spolupráci s časopisem Klinická onkologie, 1. vydání, Praha 2013, 52 stran

ISBN: 978-80-905474-1-4

Publikace onkologická prevence ke stažení v pdf.

Vloženo 29.7.2014


Nutriční toxikologie

- publikace určena pro lékaře a ostatní pracovníky zabývající se problematikou primární prevence; 123 stran

Vydal: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno

Autoři: MUDr. Bohumil Turek, CSc., prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc., doc. MUDr. Milena Černá, DrSc.


Manuál prevence v lékařské praxi

III. - Prevence nepříznivého působení vlivů obytného prostředí na zdraví

V. - Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů

Vydal: Státní zdravotní ústav, nakladatelství Fortuna

Redakční skupina: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc., doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.

 

Uváděné publikace lze zapůjčit po dohodě na KHS Pardubického kraje (tel. 602 730 249, další doporučené tituly hledejte též v sekci edukační materiály.

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání