Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence nádorů

Prevence nádorů - doporučené zdroje:


Onconet.cz

oficiální webové stránky Národního onkologického programu. Hlavním cílem tohoto informačního portálu je poskytovat centralizované a odborně garantované informace. 

www.onconet.cz ->


Masarykův onkologický ústav

je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jediný svého druhu v České republice. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Jeho pracovníci se také zaměřují na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu.

Na stránkách je řada zajímavých informací pro širokou i odbornou veřejnost. K dispozici také on-line poradna.
www.mou.cz ->
www.prevencenadoru.cz ->


Liga proti rakovině

www.lpr.cz ->


Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

– stránky pro odbornou veřejnost, pacienty a rodinné příslušníky onkologicky nemocných. Uvádí psychoonkologickou poradnu, srozumitelné komplexní informace o léčbě, diagnostice, prevenci, zdroje informací, síť onkologických center a mezi mnohými dalšími informace také Národní onkologický program České republiky.
www.linkos.cz ->


Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2016

Doporučujeme!

Tento portál nabízí on-line poradnu lékaře, přehled mamodiagnostických center (akreditovaných pracovišť), odpovědi na otázky týkající se vyšetření prsů mamografem a řadu dalších informací k problematice rakoviny prsu.

www.mamo.cz ->

 

Mamma Help

- sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

Po celé ČR existuje síť poradenských center, kde lze nalézt pomoc při řešení osobních problémů, užitečné informace a praktické rady, potřebné kontakty na odborníky, vhodné prostředí pro intimní rozhovory, ženy s osobní zkušeností onemocněním rakovinou prsu

www.mammahelp.cz ->


Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

– výskyt nádorových onemocnění v ČR a ve srovnání se zahraničím, regionální přehledy, souhrny atp.
www.svod.cz ->


Souhrnné informace k rakovině děložního čípku

www.zdraviprozeny.cz ->


 

Nadační fond muži proti rakovině

www.rakovinaprostaty.cz ->

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání