Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence nádorů

Edukační materiály

- přehled dostupných edukačních materiálů k problematice nádorových onemocnění. Řada titulů je k dispozici na pobočkách Státních zdravotních ústavů v jednotlivých regionech, ale také na pobočkách zdravotních pojišťoven. Vždy uvádíme zdroj kdo edukační materiál vydal. Budete-li mít problém získat některý z uváděných titulů, obracejte se na autory stránek. Některé tituly Vám umožníme si stáhnout do Vašeho počítače a následně vytisknout.

Obsah této stránky:


Materiály ke stažení

Rakovina děložního hrdla

Samovyšetření prsu

Samovyšetření varlat

Prevence nádorových onemocnění pro muže po čtyřicítce

Vše co potřebujete vědět o významu prevence (PDF)


Přehled tištěných titulů

Většina materiálů, které zde uvádíme jsou z edukačního oddělení Státního zdravotního ústavu, který tyto materiály distribuoval do svých dislokovaných pracovišť v jednotlivých krajích. Máte-li o některé z nich zájem, můžete kontaktovat autora stránek nebo se obracejte přímo na vydavatele, který je uveden pod každým titulem.

Prevence nádorových onemocnění

Dozvíte se o základních principech primární i sekundární prevence nádorových onemocnění, o hlavních rizikových faktorech a jak se chránit před nejčastěji se vyskytujícími nádory. Vše je srozumitelně v přehledném uspořádání, určeno pro širokou veřejnost.
Typ: brožura, počet stran 19. Vydal: SZÚ, 1. vydání, Praha 2007
Autoři: PhDr. Zuzana Joukalová, MUDr. Milana Šachlová, CSc., Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Recenze: Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Nebojte se chemoterapie a radioterapie

Informace určené pro pacienty léčené zářením a cytostatiky
Typ: složený třídílný leták. Vydal: SZÚ a Centrum zdraví Praha, s.r.o.
Autor: MUDr. Martina Kubecová. Recenze: doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.

Podpora zdraví a zdravotní politika v prevenci nádorových onemocnění

Zdravotní politika, onkologické statistiky jako podklad pro preventivní aktivity, národní programy ke snižování výskytu a důsledků nádorových onemocnění, zásady přípravy programů a projektů, zásady hodnocení projektů, doporučené metodiky a doporučené internetové zdroje. Publikace určena pro pracovníky v podpoře zdraví, zdravotnické pracovníky a další profese, zdravotní odbory úřadů aj.
Typ: brožura, 35 stran. Vydal: SZÚ, 1. vydání, Praha 2002
Autor: doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Jarmila Rážová, MUDr. Miroslav Kodl, MUDr. Věra Kernová, MUdr. Ludmila Skálová, doc. MUDr. Jaroslav Kříž. Recenze: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.

Prevence nádorových onemocnění v primární péči

Doporučené preventivní postupy v primární péči, určeno pro zdravotnické pracovníky a další profese. Obsah publikace zahrnuje vybrané faktory podílející se na vzniku nádorových nebo na ochraně před nimi, doporučené preventivní postupy u vybraných nádorů, ale také bariéry v cestě prevenci u jednotlivých onemocnění a návrhy k jejich překonání. Doporučení jsou ve smyslu postupů WHO (Světová zdravotnická organizace).
Typ: brožura, celkový počet stran: 39. Vydal: SZÚ, 3.rozšířené a upravené vydání, Praha 2000
Autoři: doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Josef Drbal, MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, MUDr. David Komárek Recenze: MUDr. Eva Helmichová, CSc.

 

Nádory kůže

Dozvíte se podstatné informace o basaliomu, spinaliomu, melanomu a jak se před kožními nádory chránit.
Typ: čtyřdílná barevná skládačka doplněná fotografiemi. Zdroj: SZÚ, 1. vydání, Praha 2006
Autor: MUDr. Vuk Fait, CSc. Recenze: MUDr. Dagmar Bednaříková

Slunce dobré i zlé. Prevence rakoviny kůže.

Souhrn nejdůležitějších informací a námět na test sebevyšetřování. Většina nádorů kůže je úplně vyléčitelná, pokud se léčí včas!
Typ: Složený třídílný leták. Vydal: SZÚ, 1. vydání, Praha 1999
Autoři: MUDr. Dagmar Jírová, CSc., doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Recenze: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Rakovina tlustého střeva

Rizikové faktory, prevence, diagnostika a léčba rakoviny tlustého střeva.
Typ: brožura, 13 stran s fotografiemi. Zdroj: VZP, 2000 (12. číslo odborné edice)
Autor: MUDr. Miroslav Zavoral, PhD.

Rakovina děložního hrdla

Anatomický popis, odpovědi na otázky, vyšetřovací metody, prevence a léčba, doplněno fotografiemi.
Typ: brožura, 13 stran s fotografiemi. Zdroj: VZP, 2000 (21. číslo odborné edice)
Autor: kolektiv autorů. Recenze: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, Csc.

 Samovyšetření prsu

Odpovědi na otázky a řada popisných fotografií k nácviku techniky samovyšetření
Typ: brožura, 4 strany. Zdroj: VZP ve spolupráci s Nadací proti rakovině prsu, 1995
Autor: doc. MUDr. Jan Daneš, CSc., MUDr. Luděk Sehr

 Stáhnout zdarma mobilní aplikaci » připomínkovač do mobilu ->

Samovyšetření varlat

Věděli jste, že nádory varlat jsou nejčastějším zhoubným onemocněním mužů ve věku od patnácti do čtyřiceti let? Jedinou možností, jak se bránit, je zachytit nádor včas a tím zabránit rozvoji pokročilejšího
stadia onemocnění. Zachytit nádor včas znamená pravidelně provádět samovyšetření varlat! Kontrola by se měla provádět 1x za měsíc.

Samovyšetření varlat krok za krokem, pdf.

Stáhnout zdarma mobilní aplikaci » připomínkovač do mobilu ->


 Výživa při nádorovém onemocnění

Evropský kodex proti rakovině – desatero pro život

 


 

Další edukační materiály lze najít na stránkách České onkologické společnosti ČLS JEP:

 

 


K zapůjčení zdarma

Soubor ke stažení:

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání