Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

pro SŠ

Komunikace se třídou, obtížné rozhovory - pro SŠ

Určeno pro pedagogické pracovníky středních škol, 10 hodin

Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávacího programu je, aby si učitelé osvojili metody a aktivity, které jsou využitelné v komunikaci se třídou. Účastníci ssemináře e naučí efektivně pracovat s technikami zvládání konfliktů, seznámí se s praktickými postupy předcházení konfliktům ve třídě, budou motivováni k vytváření příznivé atmosféry ve školním kolektivu třídy a vyzkouší si techniku vedení obtížných rozhovorů.

Anotace

Obsahem semináře je hledání aplikace modelu postupu v obtížné komunikaci se třídou; techniky vedení obtížných rozhovorů. Důraz bude kladen na vyhledávání zákonitostí fungování dynamiky třídní skupiny, rozdělení sociálních rolí, vč. role třídního učitele; na osvojení strategie sociometrie; na vytvoření třídy jako kolektivu, kde složky učitel a žák mají stejnou, tedy 100% zodpovědnost za dění ve třídě; na posílení osobních kvalit a zdokonalení profesních dovedností v problémové komunikaci (žák x učitel x rodič); na demonstraci metodik a aktivit, které jsou využitelné pro zapojení rodičů do školního procesu; osvojí si základy a pravidla při předcházení konfliktům ve třídě rozborem praktických příkladů z praxe; s využitím vnější podpory.

Obsah témat

1.modul -  5 hodin  

  1. Zákonitosti fungování dynamiky třídní skupiny
  2. Rozdělení sociálních rolí, vč. role třídního učitele,
  3. Mapování vztahů, sociometrie

 2.modul - 5 hodin 

  1. Metody komunikace
  2. Problémová komunikace (žák x učitel x rodič)
  3. Využití vnější podpory
  4. Zvládnutí konfliktů
  5. Předcházení konfliktům ve třídě

 Výstupy

  1. Studijní materiál k tématu

Zpět do menu projektu

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání