Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Sexuální výchova

Doporučená literatura

Obsah této stránky:


O antikoncepci

Antikoncepční otazníky

Publikace, ve které naleznete zkušenosti pramenící z praxe ženských lékařů, sexuologické praxe, ale také zkušenosti získané zpoza katedry pedagogické, ba dokonce i ryze soukromé, proložené vtipnými historkami, které však veskrze psal samotný život... ( vybráno z úvodního slova autorů knihy). Počet stran: 162

Autoři: Radim Uzel, Petr kovář

Vydavatel: Kovář Petr-CAT Publisching, Ostrava 2010, ISBN 978-80-904290-0-0

Doporučujeme!

4 000 let ANTIKONCEPCE

O historii antikoncepce až k moderní současnosti. Publikace vydaná v roce 2003. Počet stran: 65

Autor: MUDr. Radim Uzel, CSc.

Náhled publikace:

 

Jak učit o antikoncepci

16 stránková publikace vydaná v roce 2010 shrnuje velmi přehledně současné znalosti o antikoncepci a ukazuje, jak dostat tyto znalosti tam, kde jsou nezbytné, tedy k našim dětem a dospívajícím. Publikace odpovídá i na nejčastější  a kuriozní otázky z internetových poraden. Publiakce vznikla v rámci osvětové a informační kampaně LABESTRA-láska beze strachu, pořádané Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Autor: MUDr. Tomáš Fait, PhD. (1. LF UK a VFN Praha) , Mgr. Zuzana Prouzová (SPRSV)

Recenze: MUDr. Radim Uzel, CSc.

Vydal: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha 2010, 1. vydání, ISBN 978-80-254-6428-1

 


Stručná publikace  v jejimž obsahu naleznete témata bezpečnější sex, rizikové chování, alkohol a sex, ostatní drogy, sexuálně přenosné nemoci (syfilis, kapavka, chlamydie, gardnerelly, mykoplazmata, genitální opar a další virové infekce, prvoci a paraziti). Závěr 26 stránkové publikace tvoří seznam institucí v drogové oblasti a kontaktní údaje.

Autor: MUDr. Radim Uzel, CSc.

Vydalo: nakladatelství Medea kultur, s.r.o

 


Příručky pro učitele

V sekci Informace pro pedagogy jsou Vám k dispozici tyto tituly:

Sexuální výchova - vybraná témata (jedná se o tzv. "mediálně známou příručku").

Pozornost, prosíme, věnujte také odkazu Odborníci varují.

Stáhnout seznam doporučené literatury k sexuální výchově převzatý ze stránek odborné Společnosti pro plánování rodiny.

Upraveno 8.3.2013


Škola Malého stromu - doporučená beletrie

V knize je dobře demonstrovaný střet dvou kultur, pojednává o příběhu dítěte vstupujícím do I. třídy a jeho učitelkou, resp. přístupu učitelky ke znalostem dítěte o sexualitě zvířat (dítě bylo napadeno učitelkou...). Odborníci doporučují tuto knihu zejména prarodičům dětí.

 


Odborníci varují

Společnost pro plánování rodiny varuje veřejnost před nevhodnou příručkou, která byla distribuována do záladních škol v ČR pod názvem "Důvody proč neučit sexuální výchovu". Publikaci vydalo Hnutí pro život ČR v roce 2010 a je zkráceným překladem z r. 1991 autora Melvina Annchella.

Odborná veřejnost varuje učitele při použití publikace před střetem s veřejným zájmem. V publikaci se nachází mnohé závažné texty a není náhodou, že publikaci nebyla přidána vyčerpávající bibliografie.

 

Němý výkřik - SPRV varuje před titulem filmu, který byl již v roce 1985 prohlášen odborníky za video „zaplavené vědeckými, lékařskými a právními nepřesnostmi, zavádějícími prohlášeními a nadsázkami.“ Objevuje se jako propaganda např. na křesťanských protipotratových stránkách.

 

 


 

Lékařská literatura

Nabídka lékařského knihkupectví

Výběrem z nabídky:

Průvodce sexuální výchovou pro základní a střední školy

R. Hajnová, S. Kleinová

nakl.: NCO NZO, 1.vyd., 2002

86 str., čb., brož., 205x290 mm

ISBN-10: 80-7013-359-7

Úkolem sexuální výchovy jako součásti koncepce výchovy ke zdravému životnímu stylu je vést žáky a studenty k sexuální kultuře, aby věděli, jak mají se svou sexualitou nakládat v různých obdobích života a různých životních situacích.

 

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání