Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Sexuální výchova

Příklady dobré praxe

Obsah stránky:


Hrou proti AIDS - prevence přenosu HIV a HPV

Program Hrou proti Aids je osvědčený a akreditovaný program primární prevence rizikového sexuálního chování, jehož odborným garantem a současně držitelem licence je Státní zdravotní ústav Praha.

V Pardubickém kraji je program každoročně realizován ve spolupráci se středními zdravotnickými školami jako vrstevnický program (lektory programu jsou vyškolení studenti). Od roku 2015 program probíhá ve všech okresech Pardubického kraje.

Jiří Stupka (SZÚ) při závěrečném slovu      "Peerky" s žáky 9. třídy  o antikoncepci

na stanovišti č. 3 (hod kostkou)                 vítězné družstvo ZŠ s hlavní výhrou

Každý účastník programu obdrží na závěr programu zdarma kondom a tematické edukační materiály.

další fotografie viz galerie níže

Přečtěte si, jak tyto akce probíhaly v jednotlivých letech:

Zájemci o program se mohou obracet na tel. 466 052 336 Mgr. Janu Nedbalovou (KHS Pk). Akce probíhá každoročně v měsících listopad-prosinec u příležitosti Světového dne boje proti AIDS na zdravotnických školách v Pardubicích a Chrudimi.

Peer aktivistky pardubického programu Hrou proti Aids (2012)

           Více fotografií z různých ročníků programu Hrou proti Aids naleznete v galerii viz níže.


Program HOP (Hravě o pohlavních chorobách)

» Informace o programu HOP pro školy Pardubického kraje

Program realizuje KHS Pk v Pardubickém kraji od roku 2016.

 

 

 


Sexuální výchova na ZŠ Kuncova, Praha 13

Sexuální výchova je součástí minimálního preventivního programu, který je k dispozici na internetových stránkách školy -> v plné verzi.

Výuka sexuální výchovy a protidrogové prevence je v ZŠ Kuncova zajišťována tradičně již od školního roku 1997/1998, a to formou nadstandardních kurzů pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci 8. ročníku mají během školního roku dva kurzy vždy po 6 hodinách, žáci 9. ročníku kurz jeden.

Škola si vždy předem vyžádá od rodičů písemný souhlas, neboť jsou kromě drogové problematiky probírána i citlivá témata ze sexuální výchovy. Cílem kurzů je především formování postojů mladých lidí a ne jen pouhé předávání informací. Žák získává i dovednost správně zacházet s kondomem, je informován o dalších metodách antikoncepce i riziku přenosu pohlavních chorob s podrobnějším zaměřením na nemoc AIDS. Výuku zajišťuje ředitel školy PaedDr. Pavel Petrnoušek, který je pro uvedenou problematiku respektovaným odborníkem.

Dokladem nadstandardní aktivity školy v oblasti sexuální výchovy je vytvoření edukativní videokazety Dospívání a menstruace, která byla natočena s ředitelem školy a žáky ZŠ Kuncova v roce 2000. Na výstavě Schola Nova byla kazeta oceněna 1. místem a firmou Johnson&Johnson bezplatně distribuována do škol v České republice a nakonec i v zahraničí (pozn. autora: VHS je možné si bezplatně zapůjčit na KHS Pardubice - blíže viz. kontakt).

V roce 2009 byl ředitel školy pozván pracovníky ministerstva školství ke spolupráci na vytvoření Doporučení k realizaci sexuální výchovy na základních školách v ČR a příručce pro učitele Sexuální výchova – vybraná témata. Oba materiály, které jsou nepovinné, vyšly na jaře roku 2010 a můžete ja nalézt na našich stránkách.

ZŠ Kuncova spolupracuje se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Českou společností AIDS pomoc a Domem světla při zajišťování informační kampaně Červená stužka ->, která je spojena s finanční sbírkou. Akce Červená stužka je Součástí světového Dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosinec. Žáci 9. ročníku naší školy se letos již popáté osobně zapojí do této osvětové akce. Na různých místech naší městské části Prahy 13 bude několik vybraných deváťáků nabízet našim spoluobčanům informační letáky, ale i odznaky symbolizující solidaritu s těmi, kteří potřebují pomoc a lidskou spoluúčast. Odznak si můžete zakoupit za minimálních 20,- Kč. Výtěžek sbírky je používán na provoz Domu světla, který zajišťuje bezplatné anonymní testování na HIV infekci, přednášky a besedy, poradenskou činnost aj. Zapojení žáků do akce Červená stužka je součástí preventivního programu naší školy.

Akci Červená stužka jedenkrát za dva roky předchází výchovně vzdělávací soutěžní pořad Hrou proti AIDS, který pro naše žáky 8. a 9. tříd lektorsky zajišťují odborníci ze Státního zdravotního ústavu Praha. Program je pro naši školu vždy zdarma jako ocenění koncepčně zajišťované preventivní práce našich učitelů s žáky, kteří při programu projevují velké odborné znalosti, toleranci, pochopení a empatii.

 

 


Mezinárodní projekt Aurora

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem ve spolupráci s VZP realizoval happening k prevenci rakoviny děložního čípku a uspořádal v roce 2012 po celém ústeckém kraji putovní výstavu pod názvem "Co gynekolog vidí a Vy ne!" .Tato akce byla součástí mezinárodního projektu zaměřeného na podporu screeningu rakoviny děložního čípku.  ->

Videospot Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem volně ke stažení

Zdroj informace ->

Putovní výstava proběhla také v V Pardubickém kraji, a to v nemocnicích v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí i Svitavách.

 

Aktualizováno 22.5.2014

fotogalerie
počet fotografií: 28
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání