Výchova ke zdraví

logo

Info

vzp2

Výživa

Příklady dobré praxe

Mléčný automat

Na podzim r.2006 se ve 20-ti základních školách okresu Nový Jičín rozhodlo vedení škol vyzkoušet distribuci mléčných výrobků novým, pro děti atraktivnějším způsobem, a na chodby škol nechali nainstalovat tzv. „Mléčný automat“. Mléčné výrobky jsou tedy žákům vydávány z automatu. Prodej probíhá bezhotovostně, odpočtem ze speciálního kuponu (Mléčná kreditka), kterou si žáci zakoupí ve škole v předprodeji. Kontrolu čerpání hodnoty zbylé na kreditce obstarává automat. Čerstvost výrobků, jejich kvalitu, úschovu při předepsané teplotě a doplňování zárukuje firma, která si nechala automaty patentovat. Z průzkumu bylo jasné, že se jedná o výborný strategický tah firmy. Žáci mají o takto nabízené mléčné výrobky ( mléko, ochucené mléko, jogurty a smetanové krémy) opravdu obrovský zájem. Na mnohých školách poptávka převyšuje nabídku. Důvodů je hned několik: velký výběr nabízeného sortimentu (mléko, ochucené mléko, jogurty, smetanové krémy), dále již zmiňovaná čerstvost výrobků a pro děti příjemné výhody výběru dle okamžité chuti bez objednávek a nezávislosti na čase – žák si sám zvolí, kdy a co chce konzumovat.
Výše uvedené zjištění o novém způsobu distribuce mléka a mléčných výrobků je bezesporu dobrým počinem, který jistě přinese určité navýšení konzumace mléka a mléčných výrobků, tak důležité pro naše děti.

Informační zdroj: Krajská hygienická stanice Ostrava, www.khsova.cz ->

Příklady dobré praxe

Soubory ke stažení:

Odkazy na jiné webové stránky:

Svépomocná skupina poruch příjmu potravy ->

© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
ministerstvo zdravotnictví pk vzp

Vyhledávání