Výchova ke zdraví

logo

Info

vzp2

Aktuality

Vyhlášen dotační program MŠMT na programy primární prevence 2018

Vloženo: 26.06.2017
MŠMT připravuje pro žadatele o dotaci z veřejných zdrojů bezplatné 
semináře, na které je možné se přihlašovat od 10.7.2017 na elektronické
adrese
: www.prevence-info.cz<http://www.prevence-info.cz/>

Termíny seminářů pro žadatele:
6. 9. 2017 Praha, MŠMT, Karmelitská 7, Praha
17. 9. 2017 Brno, Administrativní a školící centrum Jihomoravského kraje, Brno


Systém pro vkládání elektronických žádostí bude spuštěn
od 30. 8. 2017 do 15. 10. 2017
, viz:
http://is-prevence.msmt.cz<http://is-prevence.msmt.cz/>.

Dotační řízení je otevřené na aktivity primární prevence rizikového chování 
pro všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci rizikového chování
dětí a mládeže. Dále též na projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a
efektivnosti služeb, např. výzkumy, sběr dat, projekty zaměřené na poskytování
odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti
(vzdělávání pedagogů, konference, internetové stránky).

Preventivní program Zdravé koule slavil opět úspěch

Vloženo: 26.06.2017

V sekci Příklady dobré praxe Prevence nádorů jsme aktualizovali informace o programu, který se v červnu uskutečnil na třech středních školách v Pardubicích a Chrudimi. V galerii přinášíme další fotografie z akcí. Díky příznivému počasí mohl program probíhat i venku, což přispělo k pohodové atmosféřě všech zúčastněných.

Anonymní linka pro problémy se závislostním chováním

Vloženo: 06.06.2017

Informace, která se vám či někomu, kdo vám není lhostejný, může hodit. ANONYMNÍ LINKA pro osoby s nadměrným užívání alkoholu a jiných návykových látek, s hraním na automatech či počítačových hrách a pro osoby jim blízké. Je určena dospělým i dětem, umožňuje telefonický kontakt i SMS za běžný pplatek na tel. 724 307 775 vždy ve čtvrtek od 8, 00 do 23,00 hod. Zřizovatelem této linky je městská část Praha 17 a provozovatelem Centrum sociálních a zdravotních služeb. Webové sttránky www.atlinka.cz jsou t.č. v rekonstrukci, ostatní uváděné informace na letáku jsou ověřeny a jsou platné.

Prevence nádorů prsu ve školách i ve firmách

Vloženo: 06.06.2017

Dne 1. června se pro zaměstnance O2 konal Den zdraví, jehož součástí byla mamologická poradna. Mamologickou poradnu využilo na 30 žen, které přišly osobně konzultovat, jak se chránit před rakovinou prsu. Některé z nich využily příležitosti konzultovat své problémy přímo s primářkou Mamodiagnostického centra v Pardubicích MUDr. Ivanou Hrnčířovou. Ženy se dotazovaly na různé zvláštnosti a okolnosti lékařských vyšetření, např. na bezpečnost mamografu a RTG záření, na úhradu a limity zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění, na možnosti léčby aj. Cíl, kterého jsme se snažily s MUDr. Hrnčířovou dosáhnout zejména, byl, aby si ženy osvojily správnou techniku samovyšetřování prsou a přijaly ji jako přirozenou součást své osobní hygieny. Díky tomu se významně zvyšuje šance případný nádor prsu včas odhalit. Ženy si mohly teorii samovyšetřování ihned ověřit na modelech prsou, v nichž byly více či méně nápadné (pohmatem) nádorové léze. Mamologickou poradnu pro tentokrát nevyužil žádný muž, přestože ani muži nebývají rakoviny prsu ušetřeni a technika vyšetřování žen by je mohla zajímat i z pozice zodpovědného partnera. Počet žen, které onemocní zhoubným nádorem prsu každoročně narůstá, avšak díky včasné diagnostice a léčbě jich stále méně zákeřnému onemocnění podléhá. V současnosti již bývá u mnoha žen po léčbě nádorů zachována kvalita života jako před onemocněním, přicházejí-li k lékaři včas. Doufáme, že jsme k tomu také určitou měrou přispěly. Mgr. Jana Nedbalová, KHS Pardubice

 

Dotace na protidrogové programy

Vloženo: 30.05.2017

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dotační řízení na podporu programů protidrogové politiky. Cílem je dlouhodobá podpora zdravotních služeb poskytovaných osobám s návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit občanům zdraví, důstojnost a bezpečí. Konečným cílem těchto opatření je co nejvíce snížit sociální, zdravotní a další škody a rizika, která s sebou nese návykové chování jak pro jednotlivce, tak i pro společnost jako celek. Při udělování dotací budou prioritně podporovány projekty, v rámci kterých jsou poskytovány služby nezletilým klientům. Dotační program je otevřen širokému okruhu zájemců (právnické i fyzické osoby, spolky, o.p.s., subjekty zřizované obcemi, krajem. vysoké školy,...). Dotaci nelze čerpat na osvětové kampaně a aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového chování na školách.

Kompletní informace o dotačním řízení jsou k dispozici na adrese: http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodika-pro-poskytovani-financnich-prostredku-na-realizaci-neinvesticnich-proje_13832_1.html

< 1 2 3 4 23 45 >
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
ministerstvo zdravotnictví pk vzp

Vyhledávání