Výchova ke zdraví

logo

Info

vzp2

Aktuality

Anonymní linka pro problémy se závislostním chováním

Vloženo: 06.06.2017

Informace, která se vám či někomu, kdo vám není lhostejný, může hodit. ANONYMNÍ LINKA pro osoby s nadměrným užívání alkoholu a jiných návykových látek, s hraním na automatech či počítačových hrách a pro osoby jim blízké. Je určena dospělým i dětem, umožňuje telefonický kontakt i SMS za běžný pplatek na tel. 724 307 775 vždy ve čtvrtek od 8, 00 do 23,00 hod. Zřizovatelem této linky je městská část Praha 17 a provozovatelem Centrum sociálních a zdravotních služeb. Webové sttránky www.atlinka.cz jsou t.č. v rekonstrukci, ostatní uváděné informace na letáku jsou ověřeny a jsou platné.

Prevence nádorů prsu ve školách i ve firmách

Vloženo: 06.06.2017

Dne 1. června se pro zaměstnance O2 konal Den zdraví, jehož součástí byla mamologická poradna. Mamologickou poradnu využilo na 30 žen, které přišly osobně konzultovat, jak se chránit před rakovinou prsu. Některé z nich využily příležitosti konzultovat své problémy přímo s primářkou Mamodiagnostického centra v Pardubicích MUDr. Ivanou Hrnčířovou. Ženy se dotazovaly na různé zvláštnosti a okolnosti lékařských vyšetření, např. na bezpečnost mamografu a RTG záření, na úhradu a limity zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění, na možnosti léčby aj. Cíl, kterého jsme se snažily s MUDr. Hrnčířovou dosáhnout zejména, byl, aby si ženy osvojily správnou techniku samovyšetřování prsou a přijaly ji jako přirozenou součást své osobní hygieny. Díky tomu se významně zvyšuje šance případný nádor prsu včas odhalit. Ženy si mohly teorii samovyšetřování ihned ověřit na modelech prsou, v nichž byly více či méně nápadné (pohmatem) nádorové léze. Mamologickou poradnu pro tentokrát nevyužil žádný muž, přestože ani muži nebývají rakoviny prsu ušetřeni a technika vyšetřování žen by je mohla zajímat i z pozice zodpovědného partnera. Počet žen, které onemocní zhoubným nádorem prsu každoročně narůstá, avšak díky včasné diagnostice a léčbě jich stále méně zákeřnému onemocnění podléhá. V současnosti již bývá u mnoha žen po léčbě nádorů zachována kvalita života jako před onemocněním, přicházejí-li k lékaři včas. Doufáme, že jsme k tomu také určitou měrou přispěly. Mgr. Jana Nedbalová, KHS Pardubice

 

Dotace na protidrogové programy

Vloženo: 30.05.2017

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dotační řízení na podporu programů protidrogové politiky. Cílem je dlouhodobá podpora zdravotních služeb poskytovaných osobám s návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit občanům zdraví, důstojnost a bezpečí. Konečným cílem těchto opatření je co nejvíce snížit sociální, zdravotní a další škody a rizika, která s sebou nese návykové chování jak pro jednotlivce, tak i pro společnost jako celek. Při udělování dotací budou prioritně podporovány projekty, v rámci kterých jsou poskytovány služby nezletilým klientům. Dotační program je otevřen širokému okruhu zájemců (právnické i fyzické osoby, spolky, o.p.s., subjekty zřizované obcemi, krajem. vysoké školy,...). Dotaci nelze čerpat na osvětové kampaně a aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového chování na školách.

Kompletní informace o dotačním řízení jsou k dispozici na adrese: http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodika-pro-poskytovani-financnich-prostredku-na-realizaci-neinvesticnich-proje_13832_1.html

Bezpečně na cestě pro předškoláky

Vloženo: 29.05.2017

Představujeme Vám novinku - publikaci Dopravní výchovy pro předškoláky, kterou pro BESIP vytvořil tým z Asociace Záchranný kruh. Sešit obsahuje omalovánky vystřihovánky a hry na náměty rizikových situací, se kterými se děti mohou setkat v běžném životě. Publikace tak doplňuje celou sérii metodických materiálu BESIP. Více informací o metodických materiálech v sekci Prevence úrazů.

 

5. květen Den hygieny rukou

Vloženo: 24.04.2017

SZÚ pořádá literární a výtvarnou soutěž pro děti předškolního, mladšího i staršího školního věku na téma hygieny rukou. Pořadatel slibuje zajímavé ceny a realizaci některého z preventivních interaktivních programů na škole.

Ke stažení zde » Podrobnější informace a přihlášku. Uzávěrka soutěže je 22. 5. 2017.  


    
    
    
    
    

< 1 2 3 4 5 24 46 >
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
ministerstvo zdravotnictví pk vzp

Vyhledávání