Výchova ke zdraví

logo

Info

vzp2

Aktuality

Vzdělávací program HOBIT

Vloženo: 16.03.2018

Vzdělávací program má za cíl předávat žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií zásadní informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním nebo mozkovým infarktem. Garantem programu je doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., světově uznávaný odborník na diagnostiku a léčbu mrtvic, který se již 20 let angažuje ve zvyšování povědomí o tomto onemocnění.

Do programu HOBIT se mohou školy zapojit zdarma kdykoli v průběhu roku. Program neklade žádné nároky na znalosti učitele. Návod je pro učitele k dispozici v sekci „Jak na edukaci" na internetových stránkách http://www.projekthobit.cz

Studenti FZS a prevence v praxi

Vloženo: 15.01.2018

Dne 12. ledna 2018 se konala na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích prezentace studentských projektů zaměřených na prevenci onemocnění. V letošním roce studentky a studenti oborů porodní asistentka, zdravotní sestra a zdravotnický záchranář vytvářeli projekty na téma hygieny rukou, moje tělo, prevence úrazů a první pomoc, ochrana před slunečním zářením, výživa a pohybová aktivita. Určenými cílovými skupinami byly děti mateřských škol a nově také senioři žijící v domovech pro seniory. Po vyhlášení výsledků bylo z 31 projektů vybráno 6 projektů, které si studenti ověří v praxi. Pro studenty byl tento den významnou událostí. Přípravou na studentskou minikonferenci si studenti osvojili své dovednosti uchopit problematické téma, nabídnout praktické řešení, ověřit si, či naučit se, prezentovat a obhajovat svou práci. To všechno jsou kompetence důležité pro život jak v profesním, tak osobním životě. Také proto, že každý zdravotnický pracovník má ve společnosti širší potenciál. Kromě účasti na léčbě a ošetření pacientů má též kompetence vzdělávat pro zdraví.

 

Manuál pro školní metodiky prevence

Vloženo: 24.11.2017

Dne 21. 11. 2017 pořádala Pedagogicko psychologická poradna z Ústí nad Orlicí avizovanou konferenci na téma "Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje".  V rámci této konference vystoupil Mgr. Sklenář z MŠMT, aby informoval o nové strategii MŠMT v oblasti primární prevence s platností od školního roku 2018/2019. Zahrnuje mmj. novelizaci témat primární prevence. Mgr. Sklenář informoval přítomné o vzniku nové meziresortní pracovní skupiny k řešení otázek prevence na školách. Mezi zástupci této skupiny jsou kromě pracovníků MŠMT zastoupeni pracovníci ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí i ministerstva vnitra. Dále informoval o novele školského zákona od 1. 9. 2017 a vyhlášce 72/2005 Sb o zpřesnění k vyhodnocování programů primární prevence. 

  • www.preventivni-aktivity.cz, jsou MŠMT doporučené webové stránky ke sdílení dobré praxe pro školní metodiky prevence.
  • Dotační programy MŠMT pro SŠ A VOŠ budou vyhlašovány v prosinci 2017, pro ZŠ v lednu 2018.

Na konferenci dále vystoupily Mgr. Sychrová a Mgr. Klementová z pořádající organizace, aby představily Manuál pro školní metodiky prevence, který je praktickou příručkou pro pedagogy "co dělat, když" se ve škoe vyskytne problém s rizikovými jevy, jako např. šikana, skupinové násilí, kyberšikana, šikana učitele, šikana oznámená rodičem, návykové látky ve škole a další témata. Tento manuál je k dispozici » ke stažení pro registrované uživatele stránek.

Mezi další zajímavá témata, která zazněla na konfernci patřily příspěvky Mgr. Ondeřeje Vobořila ze ZŠ Zámecké v Litomyšli o projektech školy, Mgr. Pavla Váchy o práci s třídním kolektivem a Mgr. Kateřiny Kudrlové o kyberútocích. Konference přes svou pestrost a skvělou organizaci nemohla nabídnout všechna témata spojena s prevencí rizikového chování a prevenci nemocí, proto byly účastníkům poskytnuty též edukační materiály a informace v tiskové podobě.

Více informací na http://www.pppuo.cz/projekt-bezpecne-klima-ve-skolach-pardubickeho-kraje-1

  

Jak bezpečně solit...

Vloženo: 13.11.2017

aneb příliš soli škodí dětem i dospělým. U příležitosti světové kampaně World Salt Awareness Week 2017 je pořádán seminář a tisková konference, které se uskuteční v pondělí 20. listopadu 2017 od 14.30 v Praze (Lékařský dům, náměstí I. Pavlova, Praha 2). Akci pořádá Státní zdravotní ústav,
Česká pediatrická společnost ČLS JEP a Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice.

»Více informací ke stažení«

Snižujeme úmrtnost na rakovinu

Vloženo: 02.11.2017

S využitím správného nácviku samovyšetřování, s vědomím rizik, která mají úzký vztah ke vzniku nádorů prsu, jejich předcházením, společně se skríningovými programy bojujeme proti předčasné úmrtnosti. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje disponuje modely prsu pro nácvik vyšetření prsou, a také modely varlat pro nácvik samovyšetření u mužů.

 

< 1 2 3 4 5 25 49 >
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
ministerstvo zdravotnictví pk vzp

Vyhledávání