Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Aktuality

Snižujeme úmrtnost na rakovinu

Vloženo: 02.11.2017

S využitím správného nácviku samovyšetřování, s vědomím rizik, která mají úzký vztah ke vzniku nádorů prsu, jejich předcházením, společně se skríningovými programy bojujeme proti předčasné úmrtnosti. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje disponuje modely prsu pro nácvik vyšetření prsou, a také modely varlat pro nácvik samovyšetření u mužů.

 

Kampaň pro mladé o riziku alkoholu

Vloženo: 02.11.2017

Asociace nestátních neziskových organizací přišla s myšlenkou vytvořit na sociálních sítích antireklamu na vysokou konzumaci alkoholu. Kampaň pod trefným názvem "Zůstaň nad vlivem" se zaměřuje zejména na mladé lidi s cílem přimět je zamyslet se nad riziky konzumace alkoholu . Mezi ambasadory kampaně budou známé osobnosti, sportovci, youtubeři a další. Zapojit se může každý....Podrobněji viz www.zustannadvlivem.cz

Bezpečné klima ve školách - konference 21. 11. 2017

Vloženo: 24.10.2017

Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí pořádá odbornou konferenci na téma Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje. Konference se bude konat v Pardubicích dne 21. 11. 2017. Konference je hrazena z dotačních prostředků MŠMT a za podpory Pardubického kraje. Ke stažení » Program konference a »Přihláška.

Učte první pomoc zážitkem!

Vloženo: 13.09.2017

Výuková aplikace Záchranka je jedinečná aplikace, která umožňuje nácvik tísňového volání v rámci zážitkového vzdělávání první pomoci. Telefonujte se svými žáky a účastníky kurzů na tísňovou linku stejně jako v reálné situaci.

Bližší informace získáte na http://www.zachrankaapp.cz/vyuka

Odborné konference na téma výživy

Vloženo: 12.09.2017

Prenatální a postnatální výživa mladé generace a těhotných, výživa v prevenci aterosklerózy, jsou ústředním tématem vysoce odborné konference s mezinárodní účastí "Výživa a zdraví 2017", která proběhne ve dnech 19. a 21. září 2017 v Teplicích. Více informací a podrobný program najdete pod » tímto odkazem.

Témata konference pořádané Společností pro výživu v Pardubicích ve dnech 3.10. a 4.10. 2017 se zabývají kvalitou potravin k zajišťování jejich správného výběru, výživou u onkologicklých pacientů a dietním systémem v nemocnicčním stravování. Bližší informace k této odborné konferenci » zde (PDF).

 

 

< 1 2 3 4 5 6 25 49 >
© 2009 vychovakezdravi.cz | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání